PHIHIS 2: Readings in Philippine History in English (Updated all the time)

I.  Bayan: Early Philippine Societies

Chua – Walking History – We Did Not Come from the Ita Indones nor Malay

Chua – Walking History – Bahay Austronesyano

Chua – Walking History – Death and [Our] Beginnings

Chua – Walking History – Gahum

Chua – Manunggul Jar (English Ancient Filipinos)

Abrera – The Soul Boat and the Boat-Soul

Ambrosio – Stars of Philippine Skies (Inquirer)

II.  The “Bayan” under Spain (1565-1807)

Chua – Hamon at Tugon (Spanish Conquest to Philippine Revolution)

III.  Haring Bayan:  The Formation of the Emerging Filipino Nation (1807-1913)

Xiao’s Rizal Lecture The First Emo

Guerrero – Andres Bonifacio and the 1896 Revolution

Chua – Bonifacio’s war strategy lives on in today’s insurgency

IV.  The “Bayan” under America and Japan (1913-1946)

Chua – Tagumpay Filipino Veterans in WW2 (w English trans)

Chua – Mapalad Ang Inyong Mga Apo (w English trans)

V.  Sambayanan:  Continuing Story of Nation Building (1946-present)

Chua – Tortyur Human Rights Violations During The Marcos Regime

Chua – Haring Bayan Democracy and People Power in the Philippines

chua-the-kapampangan-power-couple-who-rocked-the-world

 

 

PHIHIS1 and 2 INSTRUCTIONS FOR FIRST MEETING FOR 16 SEPT 2016 (FRIDAY)

Phihis1  A51       0730a-1030a     SM309

Phihis2 A51       1100a-0200a     SM309

I AM SORRY I cannot meet you today but please look at number 1 document if you need to contact me.

 1. Please review the rules and requirements of this class phihis-1-and-2-16-17-a-alituntunin-english-rules
 2. Please create the index card deadline on next session:  Submit a 4×6 index card with your 2×2 photo at the upper right hind corner, stapled, with the following information at the left side: class code (subject) and section, name (surname, whole name, middle name, and under it, in bold letters, your nickname), ID number, course, college, telephone and cellphone, e-mail address, birthdate, religion, ancestral province.  At the back, write the following in order: group number (ex. Group 3, identify if you are a leader or just a member of the group), absences, exam 1, exam 2, group work 1, group work 2, final output, participation
 3. You can some of your readings from this link https://bangkanixiao.wordpress.com/2015/01/25/phihis-1-readings-in-rizal-course-in-english-updated-everytime/.
 4. For next Friday’s discussion, please READ Module 1 readings on RIZAL LAW and also, in Mendoza’s article focus on the part that says PANTAYONG PANANAW, don’t read the whole essay.
 5. Read up any book or article on Jose Rizal’s life and be prepared for a recitation of your knowledge to acquire points.
 6. For today, you can have additional points if you attend the event today please see details below
 7. Thank you.

PROF. CHUA

 
Friday (September 16).

You are invited to the “Hispanic Legacies in Southeast Asia and Latin America: Towards a 21st Century Galleon Trade Conference.” It shall be on Friday (September 16) 8:30-5:30 at Yuchengo Building Rooms Y407-Y409.

Readings for PhilHis students of The One School, (1st Sem, 2016-17)

Pls see these readings here.

Magazine instructions for KasPil 2 and PhiHis 2 in DLSU Manila (3rd term 2015-16)

Pls download these here

KASPIL 2 and PHIHIS 2 Magazine Instructions and Exam II Readings

Magazine instructions:

KasPil 2 15-16 C Magazine Instructions

PhiHis 2 15-16 C Magazine Instructions

Readings:

 1. Katipunan and the Philippine Revolution:

Guerrero – Andres Bonifacio and the 1896 Revolution

Chua – Undress Bonifacio (English)

For KasPil 1 only (Filipino Readings)

Chua – Ang Kaugnayan ng Mabuting Kalooban sa Dalumat ng Kalayaan ng Katipunan

Chua – Haring Bayan – Si Andres Bonifacio at Ang Konseptong Pilipino ng Demokrasya

Chua – Si Pepe at si Andres

 

2. Philippine-American War and American Occupation:

 

3. World War II:

Chua – Tagumpay Filipino Veterans in WW2 (w English trans)

Chua – Mapalad Ang Inyong Mga Apo (w English trans)

 

4. Third Philippine Republic

Please define key concepts:  Neo-colonialism, elite democracy, dictatorship and People Power

For KasPil 1 only (Filipino Readings)

Chua – Ang Ating Panahon

Chua – Quirino – Pangulong mahusay, dakila at may EQ

 

5. Marcos Regime:

Chua – Tortyur Human Rights Violations During The Marcos Regime

Chua – Haring Bayan Democracy and People Power in the Philippines

 

PHIHIS1 730AM CLASS INSTRUCTIONS FOR FIRST MEETING FOR 8 JANUARY 2016 (FRIDAY)

FOR MY PHIHIS1 A52

Phihis1  A52       0730a-1030a     SM304

I AM SORRY I cannot meet you today but please look at number 1 document if you need to contact me.

 1. Please review the rules and requirements of this class PhiHis 1 and 2 15-16 B Alituntunin(English rules)
 2. Please create the index card deadline on next session:  Submit a 4×6 index card with your 2×2 photo at the upper right hind corner, stapled, with the following information at the left side: class code (subject) and section, name (surname, whole name, middle name, and under it, in bold letters, your nickname), ID number, course, college, telephone and cellphone, e-mail address, birthdate, religion, ancestral province.  At the back, write the following in order: group number (ex. Group 3, identify if you are a leader or just a member of the group), absences, exam 1, exam 2, group work 1, group work 2, final output, participation
 3. You can some of your readings from this link https://bangkanixiao.wordpress.com/2015/01/25/phihis-1-readings-in-rizal-course-in-english-updated-everytime/.
 4. For next Friday’s discussion, please READ Module 1 readings on RIZAL LAW and also, in Mendoza’s article focus on the part that says PANTAYONG PANANAW, don’t read the whole essay.
 5. There are additional readings YOU SHOULD PHOTOCOPY in the 3rd floor xerox of MIGUEL, just say request CHUA PHIHIS readings.
 6. Read up any book or article on Jose Rizal’s life and be prepared for a recitation of your knowledge to acquire points.
 7. Please read about your final output by the end term here PhiHis 1 15-16 B Magazine Instructions.
 8. Thank you.

PROF. CHUA

PHIHIS 1 Exam Reviewers

PhiHis 1 A51

PhiHis 1 15-16 B A51 Group 1 – Rizal and the Development of National Consciousness

PhiHis 1 15-16 B A51 Group 2 – Rizal and the 21st Century

 

PhiHis 1 A52

PhiHis 1 15-16 B A52 Group 2 – Rizal and the Revolution

PhiHis 1 15-16 B A52 Group 3 – Rizal and the Development of National Consciousness

 

KASPIL 1 MODULE 2: Argumentative Report Instructions per Group and Reading List

 1. MODULE  2:  ANG BAYAN SA ILALIM NG ESPAÑA, ANG BAYAN NA GINALAWAN NI RIZAL
 1. ANG BAYAN NG SAN DIEGO:  Diskusyon ukol sa Reduccion at Pueblo

Basahin:  Xiao Chua.  “Hamon at Tugon:  Conquista at Reaksyon ng Bayan Tungo sa Pambansang Himagsikan (1571-1913)”

Paalala:  Magsaliksik ng mga magagandang larawan sa inyong powerpoint.

 1. Group 1:  Ipagtanggol ang proposisyon na “SALAMAT SA ESPANYA AT NAKABUTI SA PILIPINAS ANG KANILANG PANANAKOP SA ATIN.”

Gabay na mga tanong:

 1. Ano ang sistema ng pamamahala ng mga Espanyol, paano tayo pinamunuan (Basahin “Chapter 5: The Philippines Under Spanish Rule” ni Teodoro Agoncillo).
 2. Ipaliwanag nang maikli ang bawat mabubuting pamanang Español batay sa “12 Greatest Events in Philippine History” ayon kay Nick Joaquin (basahin ang “Hamon at Tugon” ni Xiao Chua). Maaaring suportahan ito ng mga datos mula sa “Chapter 7:  Cultural Change and Identity” ni Teodoro Agoncillo at kung mahahanap ang aklat na Pacto de Sangre na nasa aklatan.
 3. Mahalaga: Maghanap ng mga halimbawa ng mga babanggitin niyo sa mga isinulat ni Rizal sa kanyang mga essays at mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ng mga bagay na mababanggit niyo sa inyong ulat.
 1. Group 2:  Ipagtanggol ang proposisyon na “NAKASAMA ANG PANANAKOP NG ESPANYA SA PILIPINAS.”

Gabay na mga tanong:

 1. Ano ang mga polisiyang Encomienda? TributoPolos y ServiciosBandala?  Kalakalang Galleon?  Paanong ang bawat isa ay nagpahirap sa bayan? (Basahin ang “Hamon at Tugon” ni Xiao Chua at “Chapter 5:  The Philippines Under Spanish Rule” ni Teodoro Agoncillo)
 2. Ikuwento ng pahapyaw ang mga pag-aalsa sa ibaba? May pattern ba kung paano isinasagawa ang mga ito? Ang mga ito ba ay dulot lamang ng mga personal at pulitikal na kadahilanan?  (Basahin ang “Hamon at Tugon” ni Xiao Chua, “Chapter 6:  Challenges to Spanish Authority,” at “Chapter 8:  The Beginnings of Filipino Nationalism” kapwa ni Teodoro Agoncillo)
 3. Mga pag-aalsang titingnan:
 • Tondo Conspiracy
 • Tamblot
 • Bankaw
 • Sumuroy
 • Tapar
 • Diego at Gabriela Silang
 • Francisco Dagohoy
 • Hermano Pule
 1. Ano ang naging tugon ng mga Español sa kanila? Ano ang mga pagpapahirap na ipinapataw sa mga taong nag-aalsa noong mga panahon na iyon?
 2. Mahalaga: Maghanap ng mga halimbawa ng mga babanggitin niyo sa mga isinulat ni Rizal sa kanyang mga essays at mga nobela ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ng mga bagay na mababanggit niyo sa inyong ulat.
 1. BAYANG PILIPINO:  Diskusyon Ukol sa Panahon ng Pagbabago noong ika-19 na Siglo

 

 1. Group 3:        Timbangin kung totoo bang MASAMA ANG MGA PRAYLE SA PILIPINAS.
  1. Maghanap sa internet ng mga sulatin nina Marcelo H. del Pilar, “Monastic Supremacy in the Philippines,” at Graciano Lopez Jaena, “Fray Botod” at ng iba pang mga sources na nagpapakita kung masama ba o hindi ang mga prayle sa Pilipinas.
  2. Maghanap din ng mga halimbawa ng mga babanggitin niyo sa mga isinulat ni Rizal sa kanyang mga essays at mga nobela ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ng mga bagay na mababanggit niyo sa inyong ulat.

 

 1. Group 4:  Ipagtanggol ang proposisyon na “ANG PROPAGANDA MOVEMENT AY PARA LAMANG SA MGA HISPANISASYON NG PILIPINAS.”
  1. Ano ang Ilustrado?
  2. Ano ang mga pangunahing layunin ng Propaganda?
  3. Ibahagi ang mga kuwento ng mga pangunahing propagandista lalo na sina Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Jaena, Mariano Ponce, Juan at Antonio Luna.
  4. Basahin ang “Chapter 9:  The Campaign for Reforms” ni Teodoro Agoncillo at “Veneration Without Understanding” ni Renato Constantino.
 1. Group 5:  Ipagtanggol ang proposisyon na “SI RIZAL AY HINDI DAPAT NAGING NATIONAL HERO DAHIL SIYA AY LABAN SA HIMAGSIKAN”

 

 1. Paano nasabi ni Renato Constantino na si Rizal ay American-Sponsored Hero?
 2. Paano niya nasabi na si Rizal ay taksil sa Himagsikan?
 3. Paano niya nasabi na si Rizal ay hindi para sa pagbubuo ng bansang Pilipinas?
  1. Basahin ang “Veneration Without Understanding” ni Renato Constantino.
 1. Group 6:  Ipagtanggol ang proposisyon na “SI RIZAL AY NARARAPAT LAMANG NA NATIONAL HERO AT HINDI TOTOONG LABAN SIYA SA HIMAGSIKAN AT HINDI TOTOONG WALA SIYANG KONSEPTO NG BANSA”
  1. Basahin ang “Why is Rizal The Greatest Filipino Hero” ni Esteban de Ocampo, “Rizal and the Revolution” ni Floro Quibuyen, “A La Juventud Filibusterismo” ni José Victor Torre at “The First Emo: [  Gamitin ang mga ito sa argumento niyo.

HISTCIV REVIEWER ON PHILIPPINE CIVILIZATION

HISTCIV Special Term, AY 204-2015 EXAM REVIEWERS

EXAM 1:

HistCiv M71

HistCiv 14-15 D M71 Group 1 Earliest Civilizations

HistCiv 14-15 D M71 Group 1 Origins of Man

HistCiv 14-15 D M71 Group 2 India & Gandhi

HistCiv 14-15 D M71 Group 3 China

HistCiv M72

HistCiv 14-15 D M72 Group 2 India

HistCiv 14-15 D M72 Group 2 Gandhi

HistCiv 14-15D M72 Group 3 China part 2

EXAM 2:

HistCiv M71

HistCiv 14-15 D M71 Group 4 Judaism and Christianity

HistCiv 14-15 D M71 Group 4 Islamic Civilization

HistCiv 14-15 D M71 Group 5 Ancient Greece

HistCiv 14-15 D M71 Group 5 Ancient Rome

HistCiv 14-15 D M71 Group 6 Medieval to Modern World

HistCiv M72

HistCiv 14-15 D M72 Group 4 Judaism and Christianity

HistCiv 14-15 D M72 Group 4 Islamic Civilization

HistCiv 14-15 D M72 Group 5 Ancient Greece

HistCiv 14-15 D M72 Group 5 Ancient Rome

HistCiv 14-15 D M72 Group 6 Medieval to Modern World