HistCiv and KasPil2 INSTRUCTIONS FOR FIRST MEETING FOR 15 MAY 2017 (MONDAY)

HistCiv  A51       1100a-1230p     M409

KasPil 2 EG        0230p-0400p     V305

HistCiv  A53       0415p-0545p     L312

I AM SORRY I cannot meet you today and Wednesday but please look at number 1 document if you need to contact me.  I will also be out on Wednesday so OUR CLASSES WILL MEET ON MONDAY, 22 MAY 2017

 1. Please review the rules and requirements of this class https://bangkanixiao.wordpress.com/2012/09/11/kaspil-1-rizal-and-kaspil-2-philippine-history-house-rules-and-module-guide/
 2. Please create the index card deadline on next session:  Submit a 4×6 index card with your 2×2 photo at the upper right hind corner, stapled, with the following information at the left side:  class code (subject), seksyon, term at academic year (sa pinakataas), pangalan (apelyido, buong pangalan, gitnang pangalan, at sa ilalim nito, sa malalaking titik, ang inyong palayaw), estudyante bilang (ID number), kurso, kolehiyo, telepono at cellphone, e-mail address, araw ng kapanganakan, relihiyon, probinsyang pinagmulan.  Sa likuran, isulat ang mga sumusunod ayon sa pagkakasunod-sunod: mga pagliban, grupo # (hal. Pangkat 3, ilagay kung ikaw ay miyembro lang o pinuno ng grupo), eksamen 1, eksamen 2, group work 1, group work 2, final output, partisipasyon
 3. KASPIL 2:  for next Mondays’s discussion, please READ Module 1 readings on https://bangkanixiao.wordpress.com/2012/09/11/kaspil-2-module-1-pantayong-pananaw-sa-kasaysayan/ also, in Mendoza’s article focus on the part that says PANTAYONG PANANAW, don’t read the whole essay.
 4. KASPIL 2:  Get your readings at the photocopier at St. Joseph near the staits, ask for CHUA KASPIL readings.
 5. HISTCIV:  Get your readings at the photocopier at St. Joseph near the staits, ask for CHUA HISTCIV readings.
 6. Thank you.

PROF. CHUA

Advertisements

SEMINAR-WORKSHOP SA BAGONG KASAYSAYAN 2017 RELATED DOCUMENTS

BAKAS Workshop - Poster (1)

Pagpapakilala sa Kasaysayan ng Kapilipinuhan_Panayam ni ZAS sa Gateway

Ang Bagong Balangkas ng Kasaysayan ng Kapilipinuhan

The Origins and Rise of Political Corruption_recent

Islam at pambansang identidad sa Malaysia,Indonesia at Pilipinas (slides)

Islam at pambansang identidad sa Malaysia,Indonesia at Pilipinas (notes)

 

Mga batayang sanaysay ukol sa Pantayong Pananaw makikita dito.

Pinakahuling pag-aaral sa Bagong Kasaysayan na nasa SALIKSIK e-journal makikita dito.

 

Mga akda ni Xiao Chua ukol sa Pantayong Pananaw:

1. Ang Diskursong Pantayong Panahaw sa Cyberspace

2. Pantayong Pananaw o Pantasyang Pananaw Lamang?: Kamalayan sa mga Konsepto/Dalumat ng Bayan, Mga Tinig Mula sa Ibaba

 

 

KasPil2 INSTRUCTIONS FOR FIRST MEETING FOR 04 JANUARY 2017 (WEDNESDAY)

please go to:  https://bangkanixiao.wordpress.com/2016/09/14/phihis1-and-2-instructions-for-first-meeting-for-16-sept-2016-friday/

PHIHIS 2: Readings in Philippine History in English (Updated all the time)

I.  Bayan: Early Philippine Societies

Chua – Walking History – We Did Not Come from the Ita Indones nor Malay

Chua – Walking History – Bahay Austronesyano

Chua – Walking History – Death and [Our] Beginnings

Chua – Walking History – Gahum

Chua – Manunggul Jar (English Ancient Filipinos)

Abrera – The Soul Boat and the Boat-Soul

Ambrosio – Stars of Philippine Skies (Inquirer)

II.  The “Bayan” under Spain (1565-1807)

Chua – Hamon at Tugon (Spanish Conquest to Philippine Revolution)

III.  Haring Bayan:  The Formation of the Emerging Filipino Nation (1807-1913)

Xiao’s Rizal Lecture The First Emo

Guerrero – Andres Bonifacio and the 1896 Revolution

Chua – Bonifacio’s war strategy lives on in today’s insurgency

IV.  The “Bayan” under America and Japan (1913-1946)

Chua – Tagumpay Filipino Veterans in WW2 (w English trans)

Chua – Mapalad Ang Inyong Mga Apo (w English trans)

 

 

 

V.  Sambayanan:  Continuing Story of Nation Building (1946-present)

Chua – Tortyur Human Rights Violations During The Marcos Regime

Chua – Haring Bayan Democracy and People Power in the Philippines

chua-the-kapampangan-power-couple-who-rocked-the-world

Please define key concepts:  Neo-colonialism, elite democracy, dictatorship and People Power

KasPil2 INSTRUCTIONS FOR FIRST MEETING FOR 04 JANUARY 2017 (WEDNESDAY)

KasPil 2   C        1100a-1230p     J210
KasPil 2   C36   0230p-0400p   L111
KasPil 2   EA2   0415p-0545p   V203

I AM SORRY I cannot meet you today but please look at number 1 document if you need to contact me.

 1. Please review the rules and requirements of this class https://bangkanixiao.wordpress.com/2012/09/11/kaspil-1-rizal-and-kaspil-2-philippine-history-house-rules-and-module-guide/
 2. Please create the index card deadline on next session:  Submit a 4×6 index card with your 2×2 photo at the upper right hind corner, stapled, with the following information at the left side:  class code (subject), seksyon, term at academic year (sa pinakataas), pangalan (apelyido, buong pangalan, gitnang pangalan, at sa ilalim nito, sa malalaking titik, ang inyong palayaw), estudyante bilang (ID number), kurso, kolehiyo, telepono at cellphone, e-mail address, araw ng kapanganakan, relihiyon, probinsyang pinagmulan.  Sa likuran, isulat ang mga sumusunod ayon sa pagkakasunod-sunod: mga pagliban, grupo # (hal. Pangkat 3, ilagay kung ikaw ay miyembro lang o pinuno ng grupo), eksamen 1, eksamen 2, group work 1, group work 2, final output, partisipasyon
 3. For next Wednesdays’s discussion, please READ Module 1 readings on https://bangkanixiao.wordpress.com/2012/09/11/kaspil-2-module-1-pantayong-pananaw-sa-kasaysayan/ also, in Mendoza’s article focus on the part that says PANTAYONG PANANAW, don’t read the whole essay.
 4. Thank you.

PROF. CHUA

Readings for PhilHis students of The One School, (1st Sem, 2016-17)

Pls see these readings here.

Magazine instructions for KasPil 1 and PhiHis 1 & 2 in DLSU Manila (1st term 2016-17)

Pls download these here

KASPIL 2 and PHIHIS 2 Magazine Instructions and Exam II Readings

Magazine instructions:

KasPil 2 15-16 C Magazine Instructions

PhiHis 2 15-16 C Magazine Instructions

Readings:

 1. Katipunan and the Philippine Revolution:

Guerrero – Andres Bonifacio and the 1896 Revolution

Chua – Undress Bonifacio (English)

For KasPil 1 only (Filipino Readings)

Chua – Ang Kaugnayan ng Mabuting Kalooban sa Dalumat ng Kalayaan ng Katipunan

Chua – Haring Bayan – Si Andres Bonifacio at Ang Konseptong Pilipino ng Demokrasya

Chua – Si Pepe at si Andres

 

2. Philippine-American War and American Occupation:

 

3. World War II:

Chua – Tagumpay Filipino Veterans in WW2 (w English trans)

Chua – Mapalad Ang Inyong Mga Apo (w English trans)

 

4. Third Philippine Republic

Please define key concepts:  Neo-colonialism, elite democracy, dictatorship and People Power

For KasPil 1 only (Filipino Readings)

Chua – Ang Ating Panahon

Chua – Quirino – Pangulong mahusay, dakila at may EQ

 

5. Marcos Regime:

Chua – Tortyur Human Rights Violations During The Marcos Regime

Chua – Haring Bayan Democracy and People Power in the Philippines

 

PHIHIS 1 Exam Reviewers

PhiHis 1 A51

PhiHis 1 15-16 B A51 Group 1 – Rizal and the Development of National Consciousness

PhiHis 1 15-16 B A51 Group 2 – Rizal and the 21st Century

 

PhiHis 1 A52

PhiHis 1 15-16 B A52 Group 2 – Rizal and the Revolution

PhiHis 1 15-16 B A52 Group 3 – Rizal and the Development of National Consciousness

 

HISTCIV REVIEWER ON PHILIPPINE CIVILIZATION