Monthly Archives: September, 2012

KASPIL 2, MODULE 2: Ang Kalinangan at Lipunan ng Sinaunang Bayan

Click to view:

Chua – Banga Bangka Bangkay (Sinaunang Pilipino)

Chua – Walking History – We Did Not Come from the Ita Indones nor Malay

Chua – Walking History – Bahay Austronesyano

Chua – Walking History – Death and [Our] Beginnings

Chua – Walking History – Gahum

Chua – BangsaMoro

For further reading:

Chua – Manunggul Jar (English Ancient Filipinos)

Abrera – Bangka Kaluluwa at Katutubong Panininwa

Ambrosio – BALATIK Katutubong Bituin ng mga Pilipino

Ambrosio – Stars of Philippine Skies (Inquirer)

Covar – Kaalamang Bayang Dalumat ng Pagkataong Pilipino

Kunting – Hindi Juramentado Kundi Mujahid (Chua salin)

 

KASPIL 1, MODULE 2: Ang Bayan sa Ilalim ng Espanya, Ang Bayan na Ginalawan ni Rizal

Click to view:

Chua – Hamon at Tugon (Spanish Conquest to Philippine Revolution)

KASPIL 2, MODULE 1: Saysay ng Kasaysayan (Pantayong Pananaw)

Click to view:

Zeus Salazar – Pantayong Pananaw Bilang Diskursong Pangkabihasnan

Chua – Pantayong Pananaw o Pantasyang Pananaw Lamang (Focus on pp. 80-84, 102-103)

Mendoza – Pantayong Pananaw (English) (Focus on pp. 284-302)

Zeus Salazar – Kasaysayan ng Kapilipinuhan

 

Supplement:

Zeus Salazar – Pantayong Pananaw Isang Paliwanag

 

KASPIL 1, MODULE 1: The Rizal Law and Perspective in History (Pantayong Pananaw)

Click to view:

Rizal Law Readings

Zeus Salazar – Pantayong Pananaw Bilang Diskursong Pangkabihasnan

Mendoza – Pantayong Pananaw (English)

Zeus Salazar – Kasaysayan ng Kapilipinuhan

 

Supplement:

Zeus Salazar – Pantayong Pananaw Isang Paliwanag

KASPIL 1 (Rizal) and KASPIL 2 (Philippine History): Syllabus

To be uploaded soon

HISTCIV, KASPIL 2, PHIHIS 1 (Third Term, AY 2016-2017): House Rules and Module Guide

Please download appropriate file for your class:

House Rules:

KasPil 2 and HistCiv 16-17 C Alituntunin

PhiHis 1 16-17 C Alituntunin (English rules)

 

Magazine Instructions:

HistCiv 16-17 C Report and Magazine Instructions

KasPil 2 16-17 C Magazine Instructions

PhiHis 1 16-17 C Magazine Instructions