Monthly Archives: October, 2012

KASPIL 2, MODULE 4: ANG BAYAN NA BANSA-ESTADO AT ANG PAKIKIBAKA TUNGO SA TUNAY NA KASARINLAN AT KAGINHAWAAN

Click to view:

1

Chua – Ang Ating Panahon

Chua – Imelda Maynila

Chua – Tortyur Human Rights Violations During The Marcos Regime

Chua – Haring Bayan Democracy and People Power in the Philippines

2

Chua – Ang Bahay ni Imelda

Chua – Ninoy and Cory Aquino Articles 2009

Chua – Ninoy Liwanag sa Dilim

Chua BAKAS 2009 Migrante Jokes

Chua ADHIKA 2008 Erap Jokes

Advertisements

KASPIL 1, MODULE 4: ANG SAYSAY NI RIZAL SA BAYAN

Ang pag-angkin kay Rizal ng bayan:

Chua – Diwang Katutubo na Nanatili sa Kapatirang Rizalista

Ang pagkakapareho at pagkakaiba ni Rizal at ni Bonifacio:

chua-si-pepe-at-si-andres

Chua – Ang Kaugnayan ng Mabuting Kalooban sa Dalumat ng Kalayaan ng Katipunan

Supplementary readings on Bonifacio:

Chua – Haring Bayan – Si Andres Bonifacio at Ang Konseptong Pilipino ng Demokrasya

Chua – Bonifacio Unang Pangulo

Chua – Bonifacio’s war strategy lives on in today’s insurgency

Pantayong Pananaw:

Mendoza – Pantayong Pananaw (English)

Zeus Salazar – Pantayong Pananaw Bilang Diskursong Pangkabihasnan

KASPIL 2, MODULE 3: ANG BAYAN SA ILALIM NG ESPAÑA, AMERIKA AT HAPON, ISANG PAGHAHAMBING

Click to view:

1

Chua – Hamon at Tugon (Spanish Conquest to Philippine Revolution)

Guerrero – Andres Bonifacio and the 1896 Revolution

Chua – Haring Bayan – Si Andres Bonifacio at Ang Konseptong Pilipino ng Demokrasya

Chua – Bonifacio Unang Pangulo

Chua – Undress Bonifacio (Filipino)

Chua – Undress Bonifacio (English)

Chua – Tagumpay Filipino Veterans in WW2 (w English trans)

Chua – Mapalad Ang Inyong Mga Apo (w English trans)

2

Zeus Salazar – Tripartite View of Phil History

Chua – Mga Doktor, Nars, at ang Paggahasa sa Maynila, 1945

KASPIL 1, MODULE 3: SI RIZAL, ISANG BUHAY NA PARA SA BAYAN

Click to view, everyone should read the readings even if they are not the reporters.  Each group should only have one to two reporters and should report within twenty minutes with power point guide.

Sa modyul, may tatlo tayong nais na malaman sa buhay at mga sinulat ni Rizal:

  1.  Ang mga interesanteng mga aral mula sa kanyang buhay.
  2. Ang kanyang mga Nasyunalistang ideya at ang mga limitasyon at gamit nito.  Mauuna nating kuwestiyunin ang kanyang pagkamakabansa matapos nito ay titingnan natin kung mayroon nga ba siyang ideya ng pagiging bansa ng Pilipinas.
  3. Paano niya nais patatagin ang konsepto niya ng bansa gamit ang kasaysayan.

EVERYONE READ THIS FIRST:

General overview of Rizal’s Life Lessons: Xiao’s Rizal Lecture The First Emotelegrafo-electricidad-y-poste-de-luz

We begin with questions about Rizal’s Nationalism

Group 1:  Renato Constantino – Veneration Without Understanding

Group 2:  Floro Quibuyen – Rizal and the Revolution

Supplement for Group 2:  Jose Victor Torres – A La Juventud Filibusteros

Then we explore his ideas of nationhood based on history

Group 3: Chua – Rizal Ang Historyador (Only parts 5-7, pp. 7-13, but you should read the whole thing to understand your points.  Reporters must give in each Rizal work the important quotes and messages based on the essay.)

Group 4:  Chua – Rizal Ang Historyador (Only parts 8-11, pp. 13-22, but you should read the whole thing to understand your points.  Reporters must give in each Rizal work the important quotes and messages based on the essay.)

Then we explore his ideas of nationhood based on his works in Dapitan

Group 5:  Floro Quibuyen – Rizal and the 21st Century

PRIMARY SOURCES

Rizal – Liham Sa Kababaihan ng Malolos

Rizal – Sa Katamaran ng mga Pilipino

Rizal – Ang Pilipinas Sa Loob ng Sandaang Taon (English)

Rizal – Ang Pilipinas Sa Loob ng Sandaang Taon (Tagalog)

The Background of the Hero’s Life

Rizal – Liga, Brindis, Manifesto

Rizal – Poems 1

Rizal – Poems 2 Mi Ultimo Adios

SUPPLEMENT FOR RIZAL’S IDEAS ON NATIONHOOD IN HIS WRITINGS

Ikehata Setsuho – Rizal and the Making of National Consciousness

SUPPLEMENT FOR RIZAL’S VIEW OF HISTORY IN THE ANNOTATIONS TO MORGA’S “SUCESOS”

Chua – Manunggul Jar (English Ancient Filipinos)

Chua – Banga Bangka Bangkay (Sinaunang Pilipino)

Ambeth Ocampo – Rizal’s Morga and Views of Philippine History

Zeus Salazar – Tripartite View of Phil History