Monthly Archives: April, 2017

SEMINAR-WORKSHOP SA BAGONG KASAYSAYAN 2017 RELATED DOCUMENTS

BAKAS Workshop - Poster (1)

Pagpapakilala sa Kasaysayan ng Kapilipinuhan_Panayam ni ZAS sa Gateway

Ang Bagong Balangkas ng Kasaysayan ng Kapilipinuhan

The Origins and Rise of Political Corruption_recent

Islam at pambansang identidad sa Malaysia,Indonesia at Pilipinas (slides)

Islam at pambansang identidad sa Malaysia,Indonesia at Pilipinas (notes)

 

Mga batayang sanaysay ukol sa Pantayong Pananaw makikita dito.

Pinakahuling pag-aaral sa Bagong Kasaysayan na nasa SALIKSIK e-journal makikita dito.

 

Mga akda ni Xiao Chua ukol sa Pantayong Pananaw:

1. Ang Diskursong Pantayong Panahaw sa Cyberspace

2. Pantayong Pananaw o Pantasyang Pananaw Lamang?: Kamalayan sa mga Konsepto/Dalumat ng Bayan, Mga Tinig Mula sa Ibaba

 

 

Advertisements